ЗА НАС

    Обединено детско заведение "Първи юни" се намира в град Плевен, в Северна България. То има 35-годишна история. Началото на неговата история е поставено на 28.12.1979 година. 

    Детското заведение работи с шест групи, с общо 150 деца, на възраст от една до седем години. За децата се грижи екип от 12 учители, които оползотворяват всички възможности да развиват своя професионализъм. Екипът работи върху проблеми от областта на детската психология, в различни проблемни области, в центъра на които стои детското мислене и функционалната връзка между речта и мисленето. Резултат от усилията ни да обогатяваме психологическите си знания са публикации в професионални издания, участие в национални и областни конференции с разработки, касаещи теорията и практиката на предучилищното възпитание.

    Опитваме се да правим необходимото, за да развиваме детската индивидуалност, разбирайки че индивидуалността е най-важната характеристика на личността, в основата е на креативността и е залог за бъдещо творческо развитие.

    Разбира се, една от основните ни идеи е да помогнем на децата в тази ранна възраст да осъзнаят националната си идентичност на българи. Правим това със средствата на българската фолклорна музика, която има силно въздействие върху душите на малките българчета. Надяваме се, че успяваме да разпалваме тяхното родолюбие и да помагаме то да се превръща в силен интелектуален и творчески заряд в бъдеще.

Кои сме ние: 

Александра Николова Иванчева - директор

Публикации:

1998 г. "Речева активност и мисловни операции при децата от предучилищна възраст', сп."Предучилищно възпитание";

2000 г. "Аз-образът. Особености на детската самооценка",  сп."Предучилищно възпитание";

detskata samoocenka.doc (54,5 kB)

2005 г. "Модели за стимулиране на детското развитие", сп."Предучилищно възпитание", второ място в конкурса за статия;

modeli za stimulirane.doc (91,5 kB) 

 2010 г,  "Развиващата среда. Съдържание на понятието и параметри", сп."Предучилищно възпитание";

razwiwastata sreda ODZ 1 iuni.doc (61,5 kB)

 

2000 г.  "Неволен свидетел", поезия, изд. "Пламък", София

 

Екип:

група "Слънце", (втора)

Даринка Василева - старши учител

Елица Тупова- младши учител 

 

група "Дъга"  ПГ(5 г.)

Снежана Стоева - старши учител,

Пламена Андреева - старши учител

 

група "Пчелици" ПГ(6 г.)

 Нина Дакова Димитрова - старши учител

Биляна Горанова - младши учител

 

 

група "Моливко" (първа)

Красимира Самарджиева - старши учител

Иваничка  Кралева - учител

 

 

група "Приятели" (ПГ)

Валя Петкова - старши учител,

Дида Тодорова -  старши учител

 

яслена група

 мед. сестра Светла Павлова

мед. сестра Катя Личева

 

Мария Иванова Папуркова - старши учител по музика


 


 


 

 

 

 

Детската градина и децата

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.