ETWINNING РАБОТИЛНИЦА

27.10.2013 00:09

Инициативите за учене през целия живот са една от основните идеи на Европейската комисия в политиките и за неформално образование, в което да участват хора от всички възрасти. Тук  се включват разнообразни събития - отворени врати в образователни и културни институции, работилници по изкуства, спортни състезания и др., идеята на които е да се усетят ползите и удоволствието от ученето.

В рамките на тези инициативи ОДЗ "Първи юни" отвори гостоприемно врати за учители и директори на детски градини от Плевен и други общини, проявяващи интерес към програмата eTwinning. Събитието е включено в плана на дейностите на Инспектората по образованието в Плевен и гост в детската градина беше и старши експерт по предучилищно образование Маруся Додова.

Европейският портал eTwinning е многоезичен сайт, който предлага възможности за учителите да се регистрират, да откриват партньори и да работят съвместно с тях. 

Александра Иванчева сподели с колегите си опита си от участие в четири проекта с колеги ог Португалия, Полша и Гърция. "Разбира се - каза тя - участието в проекти за сътрудничество е личен избор. Когато откриеш учители с подобни на твоите нагласи, интереси и творчески почерк, работата се превръща в преживяване. За мен тези проекти представляват интерес. Те са добри за нас, тъй като обогатяват нашия професионален английски език, уменията ни да ползваме информационните и комуникационни технологии, както и дават безброй възможности да сме креативни и да споделяме собствени решения на професионални задачи. А и виждам в тях добра възможност да доближим представата за Европа до детското съзнание. Мисля, че сме изградили добър модел, в който целият екип работи в проектите и всеки има своите силни страни в определени направления." 

След кратката информативна част на споделяне и запознаване с възможностите на eTwinning портала, участващите в практическата работилница учители, получиха конкретна практическа помощ за регистрация в сайта. Някои колеги дори осъществиха контакти.