КАКВО ПРАВЯТ ДЕЦАТА ЗАЕДНО...

17.04.2014 16:05

"Какво правят децата заедно?" - леко и нежно зададе въпроса си Красимира Самарджиева, учител в една от подготвителните за училище групи.

Всъщност, този въпрос съдържа цялостната философска концепция на предучилищната институция, защото всичко, което децата могат да правят сами, могат да го правят и в къщи. Най-важното, което научават в детската градина е как да бъдат заедно и да са щастливи от това.

Децата щастливо споделяха, че в детската градина заедно играят, пеят, танцуват, ходят на театър, решават задачи, рисуват, рецитират и изредиха още редица дейности.

Естествено последва въпрос от учителя:

"Как се чувствате, когато сте заедно?"

"...като приятели";

"...като роднини";

"...като едно семейство"... промълви Николай...

Отговорът на Николай развълнува учителите, които през последните четири години са се опитали да формират в детското съзнание ясни и точни представи за семейство, род, родина, приятелство...

И вече не се питаме дали представите за тези понятия са динамични в детското съзнание, а само сме щастливи, че детето успява да ги размества така, че представата за учителите и детската градина да бъде поставена високо, наравно със съкровената представа за семейството.

Позволих си да попитам Николай: "Аз /Александра Иванчева/ във вашето семейство ли съм?"

"Да!" - отговори едносрично и твърдо той.

Благодарих на детето и на съдбовния случай, който е определил да работя с децата, при които истините идват винаги от сърцето и с учителите, които винаги търсят пътя до сърцата на децата.