МУЗИКАЛНО-ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ

06.04.2013 23:20

За какво са те?.. Само за забава ли?.. Или въпреки преобладаващо забавния им характер са едно от сериозните средства да се стимулира детето. Може би са универсалното и най-достъпно до детското възприятие и средство, и форма, и метод, които комплексно въздействат:

1. Познавателно... Отварят интереса на малките към природата и света;

2. Емоционално... Активизират или успокояват емоциите, според случая, според личностните характеристики на детето;

3. Социално... Улесняват взаимоотношенията. Необщителните се приобщават по-лесно в играта.

За да обсъдят отново всички възможности този вид игри да бъдат полезни многоаспектно в практиката на учителите, старши учителите Снежана Стоева и Мария Иванова подготвиха и организираха тренинг с колегите. Използваха познати интерактивни методики, за да припомнят отново функциите на игрите, придружени с музика, както и възможностите да бъдат прилагани в работата по всички образователни направления. Те са и едно от средствата, ако детето се поизмори, да се разтовари.

Във възрастов план характеристиките на преобладаващо използваните игри се променят:

Импулсивни, неритмични движения при 2-3 годишните;

Отделни, не толкова ритмични, илюстриращи текст движения при 3-4 годишните;

Еднотипни, повтарящи се, ритмични, характерни за персонажите движения при 4-5 годишните; 

Преминаващи в сюжет, в развиващи се образи при 5-6 годишните;

Сюжетни музикални игри, преминаващи в танц и с характеристики на мюзикъл при 6-7 годишните

Учителят по музика Мария Иванова предложи на колегите да изслушат няколко музикални откъса и да споделят размисли на тема: Къде и как, и с какво предназначение биха ги използвали.

Със сигурност музикално-подвижните игри не заслужават да бъдат пренебрегвани. Учители споделиха, че в трудни ситуации игрите отнемат от напрежението и са най-подходящата форма за организиране на нетрайното детско внимание.