ПСИХОЛОГИЯТА НА ИГРАТА...

13.12.2012 11:47

...беше предмет на обсъждане в семинар, подготвен и ръководен от старши учител Нина Дакова. От години учителите прилагат успешно игрови технологии в образователната работа с малките. Нина Дакова сподели своя опит, съотнасяйки го към психологическата теория за играта и към теоретичните постановки на психолози, изследвали възможностите на играта да бъде фактор за детското развитие - Виготски, Галперин, Леонтиев.

"Играта е собствена дейност за радост и забавление за децата... - каза тя - ...но за учителя тя е въпрос на организация." 

Детската игра е най-голямото предизвикателство в професионалната ни работа, защото учителят трябва да успява да решава това противоречие: Без да отнема елемента на забавление и усещането на малките за самоорганизация и радост от процеса на игра, да я използва все пак, за да стимулира детската конструктивност във всички направления.

Нина Дакова с вещина и разбиране изясни същността на различните категории игри, предназначението и своеобразието на творческите игри - сюжетна, театразизирана, игра-драматизация, конструктивна, подвижна, музикално-подвижна; и дидактичните игри, които са на прехода между игра и обучение.

Квалификационната среща е въвеждаща в темата "Учене чрез забавление", която ще бъде разработвана и интерпретирана в педагогически практики на учителите.