РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ...

16.02.2012 14:39

…беше организирана в ОДЗ „Първи юни”.

В две поредни вечери родителите на 4, 5 и 6-годишните деца се обучаваха и развиваха уменията си да моделират своето поведение спрямо децата си, съобразно с особеностите в развитието на психиката за конкретната възраст.

Водещ на тренинга беше Александър Кръстев, психолог в Ресурсен център и в Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”.

Ето някои от въпросите, на които беше потърсен отговор:

Колко е лесно и колко е трудно да възпитаваш дете? Трябва ли човек да бъде подготвен за родителството? Как да управляваме децата си? Какъв да бъде балансът между правата, които им даваме и задълженията им, които установяваме? Здравословно ли е да изпълняваме всяко детско желание? Лесно ли се влиза в този капан и каква е цената? Как да се справяме с детските капризи? Правилата, дисциплината – необходими ли са те? Как да възнаградим и оценим детското усилие? Дали наградата да е материална или да предложим нещо друго?..

Трябва ли да защитаваме авторитета на учителя? Ако не го правим, кой губи и кой е ощетеният – учителят или детето?.. Или може би родителят?..Добре ли е учителят и родителят да синхронизират усилията си? Или е по-добре да се противопоставят?.. И помага ли това за укрепване на крехката детска психика

Как функционират и си взаимодействат трите фактора на развитието: наследственост – среда – възпитание, и къде е нашето място в тази система?

В очите на присъстващите родители имаше и вълнение, и тревога от ясно прокрадващото се съзнание, че в родителството има колкото щастие, толкова и  отговорност