СТРОИТЕЛНАТА ТЕМАТИКА...

17.04.2014 14:58

...се оказа интересна за преобладаващо мъжкия състав на втора група. Пламена Андреева, учител в групата, беше замислила да провокира вниманието и въображението на децата като им предложи да поговорят за атрактивни професии, свързани със строителството. Самата тя майка на три момчета, научила се да разбира добре момчешката душа, знае, че строителната техника поражда силни трепети там. Момичетата се отнесоха благосклонно и с разбиране към вълненията на момчетата и слушаха внимателно.

Децата бяха донесли любимите си играчки, изобразяващи строителни машини и се оказа, че 5-годишните момчета не само разпознават машините, които се ползват в строителството, но много ентусиазирано обясняват предназначението на всяка една от тях.

Думите "строителен инженер", "архитект" не бяха нови в речника им, а Мартин дори добави, че съществува професия "инженер по токовете" и че това е професията на неговия баща.

Сред гостуващите родители имаше представители на различни професии, но всички заедно - родители, деца и учители се заеха да изработят проект на нова архитектурна схема на квартала.