ЗАБАВНОТО УЧЕНЕ

28.03.2013 16:26

Използването на интерактивни методи в образователната работа с малки деца прави осъществяването и по-леко и по- забавно.

Интеракция и как да се осъществява пълноценно във взаимоотношението: учител - деца... Дали активното взаимодействие присъства само в определяните като интерактивни методи на работа с децата или всичко зависи от комуникативността на учителя?.. Истински комуникативният учител ще е успешен и в традиционно ползваните в нашата практика методи. Беседата винаги може да бъде достатъчно интерактивна, ако умеем да говорим с чувствата си и можем да чуваме и разчитаме правилно чувствата на нашите събеседници, в случая - децата.

По тези теми дискутираха учителите в квалификационна среща, подготвена и водена от учителите Дида Тодорова и Ива Кралева.

Дида Тодорова насочи вниманието към някои характеристики на новите деца, които откриват нови предизвикателства пред нас и налагат да ползваме методика, която не допуска инертност на мисленето, а напротив -- стимулира в най-голяма степен мисленето и въображението на малките. Тя сподели впечатления от използването на такава методика в груповата работа с децата.

Ива Кралева насочи вниманието в друга посока - компютърните игри... Тя сподели размисли и тревоги, от позицията на родител и от позицията на учител. Как да определим мярката на полезност и как да не минаваме границата на безопасното?..  Как се случва пристрастяването и можем ли да предпазим децата?.. Какво да правим, ако компютърната зависимост вече е факт?

Темите бяха аспект от общата тема, по която работи екипът от учители - обследване на възможностите да се учи забавно. Впрочем, учителите бяха организирали своето обучение така, че то също да се осъществява по приятен и забавен начин с включени редица игрови и художествени предизвикателства...