ДОБРОТО РОДИТЕЛСТВО...

27.02.2013 22:21

В късния следобяд на вчерашния ден в салона на детската градина се събра не малка група родители, които бяха решили да отделят час-два от своето време, за да поговорят с психолог за родителството и как да го реализират така, че да бъдат полезни в еднаква степен и на децата, и на себе си. Водени бяха вероятно от любопитство и интерес - какво би могъл той да им каже, което те не знаят... Изглежда толкова просто, когато си в позицията на по-големия...

Водещ на срещата беше Александър Кръстев. Темите - разнообразни, но всичко беше в спектъра на  вечните семейни ценности, предавани от родители на деца. Леко напрегнати в началото на разговора, присъстващите родители постепенно започнаха да се чувстват удобно, израженията на лицата се смекчиха. Водещият като че ли постепенно доближи и докосна преживяванията им. Той надникна в ежедневието им и се опита да тълкува обичайните семейни казуси. Подсказа им възможности да коригират поведението на малките, без да засягат достойнството на детските личности. Много от присъстващите знаеха, други вече осъзнаваха, че ограниченията и правилата не са безсмислено хрумване, а са онази толкова необходима на самите деца мярка, с която да мерят случващото се около тях. И както каза Красимир, баща на три момчета, "не са щастливи онези деца, които не познават ограниченията..." Всички накрая  се обединиха около идеята, че разумните правила, диктувани с обич и строгост, дават на децата спокойствие и чувство за сигурност.

Беше ли необходим този разговор, не знам... Но след срещата Мая, майка на Стели, въздъхна и каза:" Много кратка беше и бързо свърши..."