ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК...

31.01.2013 15:50

...се случи днес в детската градина с помощта на певците, танцьорите и инструменталистите от Северняшкия ансамбъл, гр. Плевен. Замислен като образователен концерт, но магията на българския фолклор много бързо завладя децата. Програмата включваше обредни песни и танци, онагледяващи българските народни обичаи. На децата бяха показани народните инструменти и демонстриран характерния звук, а също и красотата на ежедневните и празнични облекла на някогашните българи.  

Дори 4-годишните, които трудно биха разбрали смисъла на коледуването, на пролетните обичаи по Цветница, Лазарица и Великден, гледаха със светнали погледи красивите северняшки носии и потропваха ритмично, следвайки ритъма на танците.

По-големите слушаха с изключително внимание, осъзнато ангажирани с новото знание. Те дори се опитваха да отброяват някои от познатите им размери. Когато женският хор запя, децата въздъхнаха и притихнаха. Попитах Раяна: "Да не би да се вълнуваш?" Тихо отвърна: "Да!" Женският танц внесе игриво настроение. Мъжките танци ентусиазираха и момчетата, и момичетата. Оказа се, че под въздействието на българското фолклорно изкуство може да бъде всеки - голям или малък, който има сърце за изкуството и сърце за България...