ИГРИ С ПЛОДОВЕ

08.01.2014 16:09

Това беше темата, а всъщност по-дълбок беше смисълът на практическите дейности, в които се включиха децата от подготвителната група на 5 годишните днес. Плодовете бяха само външният повод, който техният учител Нина Дакова използва, за да въведе малките в безкрайната тема за ролята на сетивата.

Игрите: "Да усетим с пръсти", "Да разпознаем по мириса", "Да вкусим и да разпознаем" бяха достатъчно атрактивни и децата се забавляваха истински.

И разбраха: Пръстите могат да доловят разликите в повърхностите. С помощта на обонянието може да се усетят различията в ароматите. Различният вкус също предизвика различни усещания. Но всички игри бяха замислени така, че децата да възприемат без помощта на зрението си.

"Лесно ли беше?..." - попитахме. Замислиха се. И научавайки повече за външните особености, за вкусовите различия и ползите от плодовете, те всъщност разбираха нещо много по-важно... Липсата на възможност да се възприема с някое от сетивата причинява неудобство. Предложихме им за миг да затворят очи и да си представят как се чувстват хората, лишени от зрение. Станаха сериозни и замислени. Стели и Илия пожелаха да се поразходят в стаята с превръзка на очите и споделиха за преживяното чувство на несигурност.

Със сигурност след разговора децата ще имат по-силна чувствителност към затрудненията на хората, лишени от зрение.

А макар и използвани само като повод за разговор, плодовете бяха дори още по-вкусни, защото позволиха на малките да смесят вкусовото удоволствие с вълнението от интелектуалното преживяване.