КОГО БИ ПРЕДПОЧЕЛ?..

14.02.2014 13:29

Социометричният метод е предназначен да изследва и измерва взаимоотношенията в дадена група. Той не е широко популярен и използван в детската градина.

В образователното съдържание за 6 годишните деца, обаче, е предвидено малките да имат елементарно умение да оценяват взаимоотношения, както и да притежават в речника си думи, означаващи качества на личността и характера.

Красимира Самарджиева, учител на подготвителната за училище група, имаше интересен подход към темата "Моите приятели".

Първо децата нарисуваха фигури, изобразяващи тях самите. След това изрязаха фигурките и ги налепиха върху голям картонен лист, създавайки постер. По-късно всяко дете отговори на въпроса: "Кого би предпочел за свой приятел?", ограничавайки избора до двама. Всеки сам със стрелки обозначи своите избори. Всеки сам опита да аргументира своя избор. Децата не винаги точно, но внимателно използваха думите, означаващи нравствени качества. Най-много избори получаваха децата, определяни от останалите като внимателни, нежни, мили, справедливи, честни, щедри...

Постерът представляваше своеобразна социоматрица, а учителят следеше внимателно потоците на харесване. За него беше важно да открие симпатиите и да види степента на сплотеност. Но още по-внимателно следеше има ли непредпочетени и изолирани, за да заостри своето внимание в случаите на изолация.

Децата замислено слушаха размислите на приятелите си, защото изразяваните гласно оценки неизбежно провокираха у тях размисъл и самооценка.