КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ЛИДЕРИ, ЛИТВА

26.10.2013 22:42

Александра Иванчева, директор на ОДЗ "Първи юни", взе участие в Конференция на училищни лидери във Вилнюс, Литва. Конференцията беше организирана от Европейската комисия. Основната обсъждана тема беше за сътрудничеството между учителите от европейските страни и за ролята на училищните директори за включването на идеята за сътрудничество в училищните стратегии за развитие.

Конференцията беше открита от Ян Трузчински, генерален директор за образование и култура на Европейската комисия и Даиниус Павалкис, министър на образованието на Литва.

Проф. Кей Ливингстън от университета в Глазгоу в програмната си реч представи настоящето състояние на европейското сътрудничество между училища и детски градини в Европа, работещи в съвместни проекти по програмите еТуининг и Коменски.

В рамките на конференцията бяха организирани осем тематични работилници. Във всяка от тях, разпределени в малки работни групи от по 7-8 човека, училищните директори дискутираха следните проблеми:

1. Как да се повиши мотивацията за учене чрез участие на децата и учителите в европейски програми и проекти? Как да се мотивират учителите за участие в проекти и сътрудничество с колеги от Европа?;

2. Възможностите, които дават съвместните проекти, ученето да придобива европейски измерения и интернационален контекст;

3. Ключовата роля на училищния лидер за мотивирането на учителите, за създаването на добър психоклимат и среда за работа;

4. Представени различните роли на управленеца - ръководител, демократ, либерал, авторитар, водач, мечтател, вдъхновител, и дискутирана тяхната съвместимост;

5. Значението на междукултурното сътрудничество при съвместната работа на учители от европейските страни за професионалното им развитие и за развитието на уменията им в ИКТ;

Духът на дискусиите, обикновените срещи и разговори с колегите, новите запознанства - бяха вдъхновяващи. Всеки си тръгна с нови идеи и може би с обогатено разбиране за смисъла на водачеството.