"КЪЩА НА ИГРИТЕ"

11.04.2013 12:11

В "къщата на игрите" на втора група влязоха днес деца, родители и учители. Групата беше гостоприемно отворена за всеки, който би искал да види как се осъществява ученето при малките.

Децата влязоха, за да поиграят, както се случва всеки ден...

Родителите им влязоха, за да усетят спецификата на образователната работа в детската градина. И какво видяха: много игри... И всяка игра решаваше една или повече образователни задачи.

Учителите бяха тук както всеки ден. Днес те пожелаха да покажат как вместват образователните и възпитателни задачи в съдържанието на играта. А задачите бяха от няколко образователни направления. Водещи бяха задачите от направление "Природен свят", но присъстваха и задачи по "Български език и литература", "Социален свят".

От спектъра на игрите бяха ползвани музикално-подвижни, комуникативни, логически, асоциативни игри.

В добро сътрудничество работиха старши учител Нина Дакова и младши учител Виктория Симеонова.