ЛЕСНИ ЛИ СА ДОБРИНИТЕ...

14.04.2014 11:03

/...или как децата се учат на нравствено поведение/.

В рамките на Седмицата на отворените врати днес родители и учители гостуваха във втора група и наблюдаваха образователна ситуация в  образователно направление "Български език и литература:

Народните приказки: "Кравайчето", "Ябълката", "Вълшебната пръчка", "Три сестрички"...

Всяка от тях децата са слушали с интерес, преживявали са съдържанието им. Тъгата, нещастието на героите са пораждали болка и съчувствие и в техните сърца и са правили възможно чрез преживяването децата да усетят по-силно дълбоко закодираните истини в художествените четива. Накрая са въздъхвали успокоено, когато в края на краищата доброто е побеждавало. И това успокоение може би е отключвало в много детски сърца истинското разбиране за доброто...

Днес отново Снежана Стоева, учител във втора група, насочи вниманието на децата към определени моменти от тези приказки и децата инсценираха само онези моменти,  които най-добре онагледяват основния нравствен извод. По този начин учителят изразяваше своето отношение, насърчавайки и децата да изразяват симпатията си към положителния модел на поведение.

Малките правеха опити да оценяват, а за да им е лесно доближаваха моделите на поведение на героите от приказките до собствения си нравствен опит. И за да е още по-лесно и забавно, приказните герои оживяваха пред погледите на децата, като самите деца ги изобразяваха чрез ролеви игри и етюди. Родителите участваха като съпреживяваха заедно с децата и им помагаха да запомнят важните истини.