МАТЕМАТИКА В ПЪРВА ГРУПА...

15.04.2014 13:16

... това би могло да бъде наистина вълнуващо. И в действителност беше...

Радост и артистичност бликаха от всяка дума и действие на Даринка Василева, старши учител в групата. А децата, завладени от емоцията на водещата, отклониха поглед от присъстващите родители и насочиха широко отворени очи към нея. Учителят беше вплел задачките с математическа насоченост в приказен сюжет и малките, заслушани и действащи според сюжета, неусетно бяха въвлечени в решаването им. И не само ги решаваха, но бяха бурно щастливи да разпознават цветовете, да оформят групи от едноцветни предмети, ограждайки ги несръчно, но прилежно с молив /групиране по общ признак/, да отброяват до три предмета, да се ориентират в посоките на пространството...

Децата са все още далеч от предверието на истинската математика, но формирането на математическите представи започва още в ранното детство - от първото вглеждане в разноцветните предмети, различно разположени в пространството. А първият досег с математиката би трябвало да бъде точно такъв, какъвто беше в математическата ситуация в първа група днес - радостен, ярък и цветен, за да породи интерес към тази наука за цял живот.

...И така детското любопитство, изразено в широко отворените очи, постепенно бива насочвано от учителя в определяни от него посоки. То бива внимателно отглеждано и обгрижвано от опитния учител, който знае, че от неговите кълнове ще узрее след две-три години истинската детска любознателност и детето само ще намира липсващото му знание.