МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА...

19.04.2013 16:12

...е едно от важните измерения на училищната готовност. Когато колегите обсъждаха коя страна от подготовката на децата за училище да покажат пред техните родители, не се колебаха дълго. Решиха, че математическата готовност, която е елемент на интелектуалната и личностна готовност за училищно обучение, ще разкрие като цяло интересни страни от общото интелектуално развитие на децата. Математиката е интересна наука. В нея всичко е точно и подредено, а в същото време позволява на мисленето и въображението да се разгърнат. Темата, по която работи екипът от учители през тази година е "Учене чрез забавление". Учителите на четвърта група Снежана Павлова и Красимира Самарджиева  избраха предизвикателството да покажат колко забавна може да бъде математиката. Не чрез самоцелно търсено забавление, а чрез умело подбрани математически игри, които да разкрият подредените в система математически представи на децата. И децата показаха пред родителите си, че: 

Имат представи за математически понятия, които ще се изучават в училище - число, цифра, числова редица, броене в прав и обратен ред и др;

Разбират логико-математически връзки - сравняване на съседни числа, изразяване на прилики и разлики, сравнителни степени и др.;

Умеят графично да изразяват математически отношения - писане на цифри, знаци;

Умение за сериация - подреждане на обектите във възходящ или низходящ ред при равномерно увеличаване или намаляване на дадено свойство;

Умение да говорят с езика на знаците и символите.

Най-важното, което децата показаха пред своите родителие, че са се научили не механично да помнят, а с удоволствие и съзнателно да мислят.

Дали ученето ще е забавно или не зависи от учителите, които знаят, че познанието ще докосне съзнанието на малките, само ако преди това е докоснало техните преживявания...

 

След като математическото преживяване за децата, учителите и техните родители приключи, попитах децата: "Може ли математиката да бъде скучна?" Отговориха: "Не, това не може да бъде..."