МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

19.03.2014 15:36

Когато се опитваме да обясним на децата в детската градина какво е училището, обикновено водим децата в голямата училищна сграда, въвеждаме ги в класните стаи, запознаваме ги с учителите. Предлагаме на малките да поседят на училищните чинове, за да  усетят училищната атмосфера. Разбира се, децата винаги се вълнуват. Освен вълнението, обаче, изпитват и лека боязън, защото със сигурност в голямата сграда всичко изглежда голямо в погледа на малкото дете.

Решихме да използваме и по-различен подход, за да доближим децата до представата за училище. Замисълът беше на директорите на ОУ "Д-р Петър Берон" и ОДЗ №4 "Първи юни" Ваня Дражева и Александра Иванчева. С идеята да направим прехода по-лесен за децата, решихме да покажем на малките как работи училищният учител. Децата да почувстват, че в училище е приятно, тъй като приятното чувство е свързано винаги с приятното и интересно присъствие на учителя. Да се запознаят с училищния учител, участвайки в образователна дейност, ръководена от самия него, много преди момента, в който ще влязат в училище като ученици.

Поканихме Любимка Вутова, учител в ОУ „Д-р Петър Берон“, да реализира учебна ситуация на тема „Грънчарска работилница“ с децата от двете подготвителни групи. От училището подсигуриха глина, акрилни бои и много възможности за децата да се насладят на работа с нов и непознат за тях материал, да изпробват познати и нови техники за работа с пластичен материал, да научат повече за грънчарството, да оцветяват готово изпечени глинени фигури и да се радват на усмивките и топлия глас на училищния учител.

Родители присъстваха също, за да съпреживяват заедно с децата си.