НАСТРОЕНИЕТО НА ЯБЪЛКИТЕ...

06.02.2014 16:00

Ежедневното присъствие на разнообразни по вид плодове в менюто на децата ежедневно провокира въображението на учителите да разнообразяват и освежават образователната програма на малките.

"Как се чувстват ябълките днес при нас?" - попита Снежана Стоева 4-5 годишните деца от втора група и им предложи да нарисуват настроението им. Поставена по този начин, задачата придобива характер на проективен тест. Изобразявайки настроението на обекта /ябълка/, детето неизбежно проектира в изображението и собственото си настроение.

 

Така учителят има възможност да надникне дискретно и да помогне, ако усети тревога в душата на дете. От друга страна, решаването на подобни задачи обогатява емоционалната интелигентност на самите деца, помагайки им да разпознават и разбират емоционални състояния - на другите и своите.

В подготвителната група, шестгодишните деца също изобразяваха представите си за плодовете и се опитваха да ги одухотворяват в своите рисунки, напътствани от своя учител, Дида Тодорова.

Те, обаче, се справяха и с по-трудни задачи, разсъждавайки върху принципите на здравословното хранене и търсейки отговор на въпросите:

1. Как плодовете ни дават сигнал, че трябва да ги изядем по-бързо?;

2. От кой плод можем да изцедим повече сок?;

3. Как се нарича градината с плодни дървета и дървото, което ражда плодове?;

4. Назовете плод с костилка; Назовете три червени плода...

и др., изглеждащи забавно лесни, но провокиращи детското мислене да подрежда нещата в категории и да ги систематизира.