ПРИКАЗКА ЗА ДЖУНГЛАТА...

15.04.2014 15:16

Когато детското любопитство бива внимателно отглеждано и подхранвано с дозирана и достъпна информация, то узрява и се превръща в любознателност. За да се случи това, трябва внимателно да проучваме интересите на децата и да ги насочваме в различните познавателни области.

Темата: "Дивите животни в джунглата", разгръща тайнствено въображението на всички деца. Учебната ситуация беше открита за родители и учители.Имахме възможност да усетим зрял интерес към познанието, развиван от учителите и насърчаван от родителите.  Богата информираност, точен и изразителен речник с добре подбрана от децата терминология, умение да разбират и обясняват закономерности, да анализират причинни връзки - умения, които учителите развиват в ежедневните образователни дейности във всички образователни направления. Децата демонстрираха нещо по-важно от обикновената информираност - способност да са чувствителни и да се вълнуват от всички прояви на живот в природата, а това е в основата на бъдещи прояви на екологична култура.

Ако децата с интереси към природата се чувстваха в свои води в дискусията по темата, то Ива Кралева, учител в подготвителната за училище група, беше помислила и подготвила игри и упражнения, така че и децата с преобладаващо развита музикална, междуличностна или двигателна интелигентност също да се чувстват добре и реализирани и да разкрият своя интерес към обсъжданата тема и със средствата на изкуството, музиката и танца.