СПЕЦИАЛНИ ЛИ СА ДЕЦАТА...

15.01.2014 21:59

...със специални образователни потребности и в какво би трябвало да се изразява специалното отношение към начина, по който би трябвало да  организират работата си учителите, така че да бъдат полезни на всички деца. Това беше съдържанието на квалификационната работна среща днес. Тренингът беше организиран и ръководен от старши учители Нина Дакова, Валя Петкова и Пламена Андреева. Само преди месец те участваха в обучение в рамките на проекта "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките  ресурси". Идеята беше получените нови знания и умения да бъдат споделени с колегите.

В тренинга участва и Миглена Хинкова, тифлопедагог и подпомагащ учител от Ресурсен център Плевен, член на екипа, който работи с нуждаещите се от допълнителна подкрепа деца от детското заведение.

Различни са типовете отклонения от нормите за физическо и психическо развитие. Учителите трябва добре да познават признаците им, а също така и най-подходящата технология на работа, която да е максимално полезна и за здравите, и за болните деца. Валя Петкова запозна участниците в обучението с клиничната картина на някои заболявания, които налагат по специална организация  на образователната работа с определени категории деца.

Пламена Андреева описа пред колегите  поредица от игрови технологии и техники, които биха улеснили учителите дискретно да навлязат в затвореното пространство на душите на децата със специални потребности.

Много интересен беше третият модул в обучението, който имаше практическа насоченост и който беше подготвен от Нина Дакова. Учителите бяха разпределени в групи и решаваха казуси - описания на сложни детски съдби на деца със заболявания. Вглеждайки се в описаните случаи, колегите анализираха от гледна точка как дефицитите във всеки един случай биха могли да бъдат компенсирани и това е основен принцип в специалната педагогика. Говорители на групите представяха решения на казусите и предложения за оптимално решаване на проблемите на децата и семействата.