ТРЕНИНГ ЗА МЛАДШИ УЧИТЕЛИ

30.10.2014 15:03

На 29 октомври  ОДЗ №4 "Първи юни", гр. Плевен, беше домакин на обучително събитие  за младши учители, работещи в детските заведения на област Плевен. Събитието е включено в годишния план на Регионалния инспекторат по образованието, гр.  Плевен и беше ръководено от старши експерт по предучилищно образование към Регионален инспекторат госпожа  Маруся Додова. А в него участие взе и госпожа Ваня Трайкова, главен експерт в МОН. В работата на тренинга се включи и доц. д-р Теодора Вълова, заместник директор на Педагогически колеж в Плевен, възпитаници на който са много от младите учители в нашия град. Темата беше „Въвеждане в професията“, а идеята – под формата на тренинг да се осъществи разговор, в който младите учители да споделят своите мотиви и стимули, които имат, за да се заемат с тази професия, но и да поговорят за тревоги и проблеми, които ги съпътстват в ежедневието им на учители.

Преди тренинга присъстващите 26 младши учители, гостуващи старши учители и директори на детски заведения, имаха възможност да видят две открити практически ситуации, реализирани от младши учители, работещи в  ОДЗ №4 "Първи юни". Независимо от огромното вълнение, предизвикано от факта, че ще ги наблюдават толкова много техни колеги, Елица Тупова, младши учител във втора група и Биляна Горанова, младши учител в подготвителната група на 6-годишните деца, успяха добре да представят в практическа форма свои идеи за работата с малките деца.

Целта на Елица Тупова беше да развива композиционния усет на 4-5 годишните от своята група, включвайки ги в дейност по декорация на подаръчни чантички чрез апликация. Тя успя да ги вдъхнови чрез самото си творческо присъствие в инсценирания от нея куклен етюд, а така вдъхновението за творческа работа се предаде на децата. Същевременно, стимулирайки ги да сравняват готови образци, да търсят разлики и прилики, тя развиваше мисловните им операции. И макар че темата беше посветена на плодовете, тя успя комплексно да обогати знанията им и да оттренира умения от различни образователни направления - Природен свят, Математика, Български език и литература, Конструктивни дейности, Изобразително изкуство.

В групата на 6-годишните Биляна Горанова се опита да вдъхнови децата по друг начин. За 6-годишните, чиято личност вече дава заявка за присъствие, е важно да се стимулират опитите им и да се развива умението им да оценяват нравствените качества на другите и на тази основа да правят опити да се самооценяват. Учителят реализираше задачите чрез игри. В една от игрите децата оцветиха малък кръг с цвят, който би подхождал на тяхната личност. Обяснявайки избора си на цвят, те се самоопределяха, но и се учеха да разбират и тълкуват символиката на цветовете. Тук също върху основата на разговора за взаимоотношенията се обогатяваха представи за социалната действителност, в която живеем и за богатството на човешките чувства и настроения, които определят ще бъдем ли щастливи или не.


След като надникнаха в практиката на колегите от ОДЗ „Първи юни“,  гостуващите млади хора споделяха помежду си с много искреност своите надежди за добра реализация в професията на детския учител. Насърчени от усмивката на експерта от Министерството на образованието, те  си тръгваха също усмихнати от детската градина и вероятно с надежда, че в България може да бъдеш щастлив, ако си избрал да бъдеш учител.